ด้วยสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน เราพยายามมองหาแนวทางที่จะทำให้ชีวิตท่านสะดวกสบายและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีที่จะสร้างรายได้เพิ่มให้กับทุกท่าน

แผนการจ่ายผลตอบแทน

เราพบว่าในแผนการจ่ายผลตอบแทนในปัจจุบันยังสามารถปรับเพื่อเพิ่มช่องทางในการสร้างรายได้ของท่านมากขึ้น  สิ่งเหล่านี้รวมถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยและประเทศที่เปิดใหม่ทั้งหมดทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการเติบโตของตลาด โดยจะมีการเปลี่ยนไปสู่แผนการจ่ายผลตอบแทนที่เรียกว่า สมาร์ทสตาร์ท โบนัส และลอนซ์โบนัส

เปลี่ยนเป็นสมาร์ทสตาร์ทโบนัส (เดิมเรียกว่า ฟาสต์สตาร์ทโบนัส)

จากสถิติพบว่า นักธุรกิจอิสระใหม่ที่ประสบผลสำเร็จอย่างรวดเร็วนั้นจะได้รับการสนับสนุนและได้รับการช่วยเหลือจากอัพไลน์ ดังนั้นต่อไปนี้เปอร์เซนต์ค่าคอมมิชชั่นจะถูกจัดสรรจ่ายให้อัพไลน์ด้วย

นับจากนี้ขอให้มั่นใจว่าท่านจะได้รับค่าตอบแทนจากการสนับสนุนและช่วยเหลือทีมงานของท่านดังที่ท่านได้ทุ่มเท

เงื่อนไขการจ่าย สมาร์ทสตาร์ทโบนัส  (จ่ายผลตอบแทนรายสัปดาห์)

คุณสมบัติท่านต้องมี 100 พีวี (โดยมียอดซื้อส่วนตัวอย่างน้อย 40 พีวี)
ผู้แนะนำสายตรงได้รับ 20% จากยอดพีวีของลูกค้าผู้บริโภค หรือนักธุรกิจอิสระใหม่ที่แนะนำส่วนตัว*
ผู้แนะนำสายตรง ชั้นที่ 2ได้รับ 5% จากยอดพีวีของลูกค้าผู้บริโภค หรือนักธุรกิจอิสระใหม่ที่แนะนำส่วนตัว
ผู้แนะนำสายตรง ชั้นที่ 3ได้รับ 5% จากยอดพีวีของลูกค้าผู้บริโภค หรือนักธุรกิจอิสระใหม่ที่แนะนำส่วนตัว
ผู้แนะนำสายตรง ชั้นที่ 4ได้รับ 5% จากยอดพีวีของลูกค้าผู้บริโภค หรือนักธุรกิจอิสระใหม่ที่แนะนำส่วนตัว

*นักธุรกิจอิสระที่สมัครทำธุรกิจด้วยชุด โกลด์ หรือ แพลตตินั่ม จะได้รับเพิ่มอีก 5%

ลอนซ์โบนัส

โบนัสนี้จะมาทดแทน อินฟินิท ฟาสต์สตาร์ทโบนัสและ ฟาสต์สตาร์ทโบนัสพูล

นอกเหนือจากสมาร์ทสตาร์ทโบนัส แล้ว ยังมีโบนัสเพิ่มเติมหากลูกค้า / นักธุรกิจอิสระ สมัครทำธุรกิจด้วยชุดซิลเวอร์ โกลด์หรือแพลตตินั่มซึ่งเราเรียกว่า ลอนซ์โบนัส

ลอนซ์โบนัส ออกแบบมาเพื่อตอบแทนนักธุรกิจอิสระ (ตั้งแต่ Pro 3 ขึ้นไป) ตามผังสายงานตรง จากการแนะนำนักธุรกิจอิสระหรือผู้บริโภคใหม่ เพื่อเป็นสิ่งจูงใจให้อัพไลน์ทำการสนับสนุนทีมงานภายในองค์กร

เงื่อนไขการจ่าย ลอนซ์โบนัส (จ่ายผลตอบแทนรายสัปดาห์)

ผังการแนะนำขององค์กรตำแหน่งธุรกิจ*พีวีขั้นต่ำค่าคอมมิชชั่น
ชั้นที่ 1ตำแหน่งโปร 3 หรือสูงกว่าท่านต้องมี 100 พีวี (โดยมียอดซื้อส่วนตัวอย่างน้อย 40 พีวี)5% ของพีวี
ชั้นที่ 2ตำแหน่งโปร 4 หรือสูงกว่าท่านต้องมี 100 พีวี (โดยมียอดซื้อส่วนตัวอย่างน้อย 40 พีวี)4% ของพีวี
ชั้นที่ 3ตำแหน่งโปร 5 หรือสูงกว่าท่านต้องมี 100 พีวี (โดยมียอดซื้อส่วนตัวอย่างน้อย 40 พีวี)3% ของพีวี
ชั้นที่ 4ตำแหน่งโปร 6 หรือสูงกว่าท่านต้องมี 100 พีวี (โดยมียอดซื้อส่วนตัวอย่างน้อย 40 พีวี)1% ของพีวี
ชั้นที่ 5ตำแหน่งโปร 7 หรือสูงกว่าท่านต้องมี 100 พีวี (โดยมียอดซื้อส่วนตัวอย่างน้อย 40 พีวี)1% ของพีวี
ชั้นที่ 6ตำแหน่งโปร 8 หรือสูงกว่าท่านต้องมี 100 พีวี (โดยมียอดซื้อส่วนตัวอย่างน้อย 40 พีวี)1% ของพีวี

* Paid Rank is based on the previous month’s UniLevel Commissions Paid Rank

ยูนิเลเวล คอมมิชชั่น                      (จ่ายผลตอบแทนรายเดือน)

ที่ผ่านมาเราเรียกว่า รอยัลตี้ คอมมิชชั่น ซึ่งต่อนี้ไปเรารียกว่า ยูนิเลเวล คอมมิชชั่น โดยมีการปรับรายละเอียดสายงาน ตำแหน่งธุรกิจ โปร 2 โปร 5 และโปร 6

โบนัสการบริหารสายงาน(จ่ายผลตอบแทนรายเดือน)

เพื่อให้สอดคล้องกับตลาดทั่วโลก    โบนัสการบริหารสายงาน จะจ่ายให้กับนักธุรกิจอิสระตำแหน่ง โปร 3 ขึ้นไป

วันไทม์แรงค์แอคชีฟเมนท์โบนัส

เมื่อท่านทำคุณสมบัติตำแหน่ง มาสเตอร์ โปร 10  เอคเซ็คคิวทีฟมาสเตอร์โปร 10   เพรสิเดนเชียล มาสเตอร์โปร 10 ท่านมีสิทธิ์ที่จะได้รับ “วันไทม์แรงค์แอคชีฟเมนท์โบนัส”

มาสเตอร์ 3,000,000 บาท
แบ่งจ่าย 12 เดือน
เอคเซ็คคิวทีฟ 7,500,000 บาท
แบ่งจ่าย 24 เดือน
เพรสิเดนเชียล 15,000,000 บาท
แบ่งจ่าย 24 เดือน

อัตราแลกเปลี่ยน

มีการปรับปรุงอัตราแลกเปลี่ยนใหม่ จาก 35 บาทต่อ 1 เหรียญสหรัฐ เป็น 32 บาทต่อ 1 เหรียญสหรัฐ


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ที่ thsupport@lifevantage.com หรือโทรศัพท์ติดต่อที่ 0-2018-1999 เรายินดีให้บริการท่านอย่างเต็มที่

¹รายได้จากการขายของนักธุรกิจอิสระที่เปิดเผยเป็นกำไรขั้นต้น ยังไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายทางธุรกิจอื่น ๆ และยังไม่ใช่รายได้ที่แท้จริง  นักธุรกิจอิสระจะได้รับผ่านแผนการจ่ายผลตอบแทนของ LifeVantage เท่านั้น รายได้ของนักธุรกิจอิสระแต่ละท่านจะขึ้นอยู่กับความขยัน ความทุ่มเท ความพยายามในการทำงานของแต่ละคนและสภาพตลาดในแต่ละพื้นที่  LifeVantage จะไม่รับประกันรายได้หรือความสำเร็จใดในตำแหน่งธุรกิจใดๆ ท่านสามารถดูรายได้เฉลี่ยต่อปีของแต่ละตำแหน่งธุรกิจอย่างละเอียดได้จากรายงานประจำปี